Neodhlašovat Zapomenuté hesloNový uživatel
Diskuze    •    Nástěnka    •    Články    •    Zpěvník    •    Odkazy    •    T.O. On The Roads
Šifry


MORSEOVA ABECEDA (morseovka)
Chcete proniknout do tajů čárek a puntíků? Nebo jen přeložit nějaký text do morseovky, či opačně?

OBDÉLNÍK
Jednoduchá forma šifrovaného textu, kde obdélníky s tečkami, či čísly, znázorňují jednotlivé znaky.

MALÝ OBDÉLNÍK a další tabulky
Obdélníků (křížů) a jiných variant je opravdu mnoho. Podívejte se na další varianty (čínština atd.).

ŠIFROVACÍ KŘÍŽE
V těchto šifrách se slova zapisují do různých "křížů" z nihž se pak slova dále přepisují a ...

VĚCI KE STAŽENÍ
Ve volných chvílích jsem vytvořil několik písem do Windows. Po jejich stažení můžete psát ve Wordu, či jiném textovém editoru morseovkou, atd...Morseova abeceda


Písmena morseovy abecedy vymyslel Samuel Morse, který také uskutečnil v roce 1887 první telegrafické spojení. Morseovka se používala na celém světě k vysílání a příjmu zpráv. V pozdější době ji nahradilo v rádiovém provozu mluvené slovo. Jednotlivé znaky se zaznamenávají v kódu, který se zkládá z krátkých a dlouhých signálů. V psané podobě se používají tečky a čárky, jednotlivá písmena se oddělují šikmou čarou a slova se oddělují dvěma šikmými čarami.

morseovka

Normální morseovka
V normální morseovce píšeme tečky a čárky normálně. || Šifrujeme AHOJ >> . - / . . . . / - - - / . - - - //

Opačná morseovka
V opačné morseovce píšeme místo teček čárky a naopak || Šifrujeme AHOJ >> - . / - - - - / . . . / - . . . //

Číselná morseovka
Místo teček píšeme čísla od 0 do 4 a místo čárek čísla 5 až 9. || Šifrujeme AHOJ >> 16;0403;676;2579
Místo teček píšeme lichá čísla jednomístná čísla a místo čárek sudá. || Šifrujeme AHOJ >> 16;1357;446;4773
Obě varianty můžeme samozřejmě použít i opačně.

Písmenková morseovka
Místo teček napíšeme samohlásky a místo čárek souhlásky || Šifrujeme AHOJ >> AV;IYOU;BLM;EFHK
Místo teček píšeme malá písmena a místo čárek velká || Šifrujeme VPŘED >> vlaK jEDe tAm a Sem
Tyto dvě varianty jdou také použít opačně.

Grafická morseovka
morseovku lze nakreslit jako:
Morse - tráva Morse - pila Morse - stromy Morse - pila
trsy trávy zuby na pile stromy v lese klikatici

Samozřejmě můžete zaimprovizovat i v jiných oblastech jako klínové písmo, noty v osnově, uzlíky na provázku a spousty dalších možností, které si lze jenom představit.

A na závěr přikládám jeden javaskript, kde si můžete přeložit text z morseovky, či naopak do morseovky. Pozor neumí překládat číslice. mezera je zank / ):

Zakódovat


Rozkódovat


Obdélník


Velký polský kříž
Obdélník, nebo také tzv. Velký polský kříž, je šifra, kde poloha tečky určuje, které písmeno ze tří v daném obdélníku platí.

Obdélník          Obdélník

A takhle pak vypadá slovo "ahoj" zašifrované v obdélníku a v číselném obdélníku:
ahoj

Číselný obdélník
Velký polský kříž, můžeme použít i s čísly, pak číslo(1-9) s indexem(1-3) určuje, které písmeno v daném obdélníku zastupuje.

Obdélník          Obdélník

A takhle pak vypadá slovo "ahoj" zašifrované v obdélníku a v číselném obdélníku:
ahoj
Malý obdélník (Hebrejština) a další ...


Malý obdélník se šifruje podle následující tabulky. Abychom odlišili písmena, které jsou v jiné tabulce, ale na jiném místě píšeme doprostřed tečky u první tabulky žádnou u druhé jednu a u třetí dvě tečky.

Malý obdélník

A takhle pak vypadá slovo "ahoj" zašifrované v malém obdélníku:
ahoj

Další "obdélníkové" varianty:
Jen tak pro představu zde uvádím, co všechno existuje. Nemusím, snad poukazovat na to, že s fantazií se dá vyrobit spousta dalších taulek. Jak by vypadala zašifrovaná slova si už jistě dokážete vymyslet sami.

Malý polský kříž
Malý polský kříž
Čínština
Čínština je šifra, která se podobá čínským znakům, ale v žádném případě není tolik složité se ji naučit. Písmeno (např. N), které chceme zašifrovat, si najdeme v tabulce (N je ve čtvrtém sloupci a ve třetí řádce) a podle toho v kolikátém je sloupci tolik napíšeme svislých čar a podle řádek napíšeme vodorovné čary. Čáry ale nepíšeme stejně dlouhé, protože by šifra vypadala spíše jako plot. V každé tabulce se musí vynechat alespoň dvě písmena, ty se dohodnou buď předem, nebo je pak pod zašifrovanou zprávou napsáno, které písmena v tabulce nejsou.

Čínština


Zašifrované slovo AHOJ:
Čínština
Zlomky
Používá se stejná tabulka jako u čínštiny, tedy 5x5 políček, vynechávají se dvě písmena. Souřadnice šifrovaného písmene se píšou jako zlomek, první se udává číslo sloupce a druhé číslo řádky. Případně lze použít i takovéto tabulky (snadněji se to tak vysvětluje dětem co nechápou zlomky).

Zlomky
Šifrujeme AHOJ VODNICI
1/1 3/2 5/3 5/2     2/5 5/3 4/1 4/3 4/2 3/1 4/2

Šifrovací tabulka
Tabulka je velmi podobná čínštině a zlomkům. šifruje se stejně jako u zlomků, ale místo souřadnic písmene v číslech se píší písmena a čísla (písmeno od řádky a číslo od sloupce). Slova nebo čísla ve sloupcích a řádcích musí být předem dohodnuta jako to, která písmena v tabulce chybí.

Tabulka

Zašifrované slovo MOUDROST:
V0 O6 D9 O9 K0 D9 V4 D4 O4 V6 O4
Šifrovací kříže a další ...


Zpráva, třeba "sraz všech v neděli ráno", se napíše do takovýchto křížů tak jak je napsáno v ukázce:
Tabulka
Potom se písmena čtou po řádkách a píší se po skupinkách o pěti písmenech (ještě se tím zmenší šance na vyluštění cizí osobou). Je třeba si předem dohodnout ve kterém místě se bude začínat psát a kolik křížů bude vedle sebe (jinak nastanou trable). Takto pak vypadá výsledek šifrování: RSVSA VEHNZ CEEAD LRNIO Další možnost je použít "dvojitý kříž" ten vypadá asi takto:

Tabulka
-- Věci ke stažení ----------------------------------------------
Ve volných chvílích jsem vytvořil několik písem (fontů). Myslím si, že se budou hodit převážně lidem, kteří pracují s dětmi, stejně jako tento celý dokument. Stačí si fonty stáhnout, napsat třeba ve Wordu dopis, a pak ho jen několika kliknutími proměnit v dopis psaný morseovkou, či jinou šifrou. Takže můžete stahovat:

Morseovka - bublina morse.ttf
Obdélník - bublina oblong.ttf
Obdélník číselný - bublina oblong numeric.ttf


-- Jak nainstalovat písma do počítače: ----------------------------------------------
Po kliknutí myší na odkaz s písmem se otevře dialog pro uložení souboru na disk. Soubor uložte třeba na disk "C" do adresáře "fonty".

Po dokončení stahování otevřete nabídku "Start", pak "Ovládací panely" a dále "Písma". Otevře se okno s v systému nainstalovanými písmy.

V tomto okně s písmy zvolte z menu položku soubor -> přidat písmo. Otevře se další dialog, kde stačí nalistovat stažené soubory (pro nás tedy "C:\fonty"). Pak už stačí jen spustit nějaký textový editor a písma ozkoušet.

Publikováno: 14.12.2004   Autor: - Bublina


Komentáře k článku:
Budeš první, kdo přidá reakci.


Komentáře mohou přidávat jen přihlášení uživatelé.