Neodhlašovat Zapomenuté hesloNový uživatel
Diskuze    •    Nástěnka    •    Články    •    Zpěvník    •    Odkazy    •    T.O. On The Roads
Vydělávání kůží po indiánsku

Ahoj kamarádi,

Obrázek: Antik touláte se pod zavřenými víčky divočinou? Ošaceni a živeni její štědrostí a vaší dovedností? Nebo se prostě chcete jen něco dozvědět či naučit?

Přesuňme se do doby, kdy v končinách severoamerického světadílu nebyl ještě jediný kousek železa .. atmosféra těchto divokých dob nás instinktivně přitahuje a oprávněně máme zlomené srdce nad tím, jak ji přelidňující se planeta stále více ohlodává ... jaká to propast mezi dávnými věky v živém obraze a obrazovkou, kdy po skončení krásně natočeného indiánského filmu si s dojetím povzdechneme a jdeme bílit ledničku … Kdo z vás by rád propast vygumoval, tak to asi nepůjde ... lze však postavit most, uvnitř sebe. Muži i ženy museli ovládat spoustu znalostí a dovedností aby mohli žít .. zde hledej stavební materiál na svůj most .. rozpohybuj své kosti, sháněj informace o životě v přírodě a vše zkoušej v praxi, neboj se tvrdé práce či tréninku v ovládání zbraní či rozdělávání ohně, neublíží ti to, však ani indiánům nespadlo nic do klína .. je na tobě jak daleko zajdeš v sžívání se s přírodou, já ti dnes nabízím možnost jak zdolat kousek cesty... aneb


JAK NA KŮŽI PO INDIÁNSKU
TRADITIONAL BRAIN TANNING
soft hides without the hair & soft hides with the hair-furs


Takže můžeme začít? Jaký "materiál - kůže" na jaký výrobek? Ehm, no, to by byl špatný začátek. Jsme u indiánského způsobu zpracování kůže a tak než se začneš zaobírat "kolik, kde, čeho a kdy", staň se alespoň na chvíli indiánem. Staň se člověkem, jemuž jsou kameny, stromy a brouci bratry, člověkem, který s nimi hovoří a chová je ve velké úctě. Zbav se myšlenky, že kůže je pouho pouhý materiál. Patřila tvému Bratrovi a je třeba vyjádřit úctu nad jeho životem a nad tím, co pro tebe udělal. Nezáleží ani tak na způsobu, jakým a kdy to provedeš, ale na tom, co při tom budeš cítit. Tvá obětina může mít podobu trochy tabáku, obětního váčku apod.. Pokud uvnitř cítíš, že velikost tvé úcty je stejná, ať se jedná o kůži losí či králičí, jsi na dobré cestě.


STRUKTURA KŮŽE • VÝBĚR VHODNÉ KŮŽE • ZPŮSOB USKLADNĚNÍ • ÚPRAVY PŘED ČINĚNÍM

Budeme se zabývat jednou z variant úpravy kůže a to činěním pomocí zvířecího mozku. Jedná se ve své podstatě o jeden z možných způsobů činění tukem, kde požadovaný konečný efekt dosáhneme vyuzením, při kterém kouř spolehlivě obalí všechna rozvolněná vlákna. Výsledkem je měkká a poddajná kůže, vhodná nejen k šití oblečení. Nedostatkem zkušeností či naopak úmyslně lze docílit kůže polotuhé, vhodné např. k šití mokasínů. Oproti chemicky činěné kůži, kdy principem činění je narušení struktury kůže a použité soli táhnou poté do kůže vlhko, je "mozkovka" pevnější, trvanlivější a ideální pro použití v přírodě. Pro získání základního přehledu o činění mozkem je třeba dodat, že existuje mnoho postupů jak dojít k uspokojivému výsledku a mnou zde popisovaný způsob není způsobem jediným. Je jen třeba respektovat určité zákonitosti a jednotlivé kroky mohou mít pak rozličnou podobu. Kůži bez chlupů lze například vyčinit i bez napínání do rámu při oškrabání obou stran kůže za mokra.

Indiáni zpracovávali různé kůže různými způsoby podle toho, k čemu je potřebovali. Pokusím se nyní pro představu přiblížit strukturu nijak neopracované kůže - řemene a co vše tuto strukturu ovlivňuje.

Vrchní vrstvu tvoří pokožka kde odumírající rohovatějící buňky přechází do živé vrstvy. Následuje tzv. korium, hlavní vrstva kůže, tvořená z trojrozměrně propletených vláken z vláknitých bílkovin převážně z kolagenu. V koriu se nacházejí chlupové váčky a mazové i potní žlázy. Blány, cévy a tuk tvoří spodní vrstvu řemene tzv. podkožní vazivo.
 • V zimním období mají kožky řemen stejnoměrné struktury a obvykle tenčí než v létě. Na konci prosince a počátku ledna je srst dokonale vyzrálá s hustou podsadou.
 • V letním období je řemen tlustší s nerovnoměrnou strukturou. Srst jeřídká, nepružná, málo lesklá, kratší než zimní, podsada je málo vyvinutá nebo chybí.
 • V přechodném období, tedy na jaře a v létě, bývá někdy korium tenčí a chlupové váčky jsou blíže k podkožnímu vazivu. Srst je více nebo méně vyvinuta.
 • Samci mají řemen tlustší a v tloušťce méně rovnoměrný.
 • Samice mají řemen tenčí a v tloušťce rovnoměrnější.
 • Starší jedinci mají řemen řidší a v tloušťce nerovnoměrnější.
 • Mláďata mají řemen tenký a křehčí, vlivy pohlaví se ještě neprojevují.
 • Na místech na těle málo krytých srstí bývá pokožka tlustší.
 • U druhů s řídkou srstí nebo bez srsti bývá pokožka tlustší.
 • Nemoc a špatná výživa působí, že je řemen tenký nebo někdy naopak tlustý a houbovitý, kožní pletivo je řídké.
 • Na hlavě, vazu, hřbetě a někdy na zadku bývá řemen tlustší a jadrnější.

Máš-li nějaké zákoutí kde můžeš činění provádět, pusť se do shánění co nejméně děravé a stahováním co nejméně pořezané kůže. Tu seženeš buď syrovou či usušenou. Nemůžeš-li syrovou ihned zpracovávat, okamžitě ji dej do mrazáku či ji umísti na vzdušné místo a nech uschnout. Neuděláš-li to, kůže se zapaří, zesmrádne a může začít pouštět chlupy. Je-li v takovém stavu není ji třeba vyhodit do té doby, dokud nebude natolik zetlelá, že se bude trhat. Činící proces ani výsledek to nijak neovlivňuje. Tvé okolí bude však rozhořčeno nepříjemným zápachem, což tě může vést k urychlení prací a tím i ke zklamání, neboť každé sebemenší ošizení jakékoliv fáze se na tvém výtvoru výrazně podepíše. Usušenou chraň proti vlhkosti skladováním na suchém místě, je vhodné odstranit rády hnijící větší zbytky masa, tuk a ocas, zůstala-li v něm chrupavka, a taktéž kůži střežit proti útočníkům z hmyzí říše.


kožojed skvrnitý
Attagenus pellio L.
Obrázek: Kožojed skvrnitý

Larvy i brouci požírají srst kožešiny od kořínků a přitom poškozují líc řemene. Moli i kožojedi napadají nejvíce surové a mastné kožky s jemnou podsadou.
kožojed obecný
Dermestes lardarius
Obrázek: Kožojed obecný

Brouk a zvláště larvy rozežírají masovou stranu řemene a prožírají řemen až k líci, zejména v místech, kde je přeložen.
mol šatní
Tineola bisselliella
Obrázek: Mol šatní

Škody působí housenky. Při teplotách pod 7°C a nad 48°C vajíčka, larvy, kukly i motýli hynou. Vajíčka jsou velmi citlivá na přímé sluneční světlo.
mol kožešinový
Tinea pellionella
Obrázek: Mol kožešinový

Housenka požírá živočišná vlákna. Moli nekladou na předměty, které jsou ve stálém pohybu nebo se alespoň jednou za měsíc vyklepávají. Kladou na předměty uložené v klidu a temnu.


Usušenou kůži je třeba před vypnutím do rámu důkladně rozmočit a v případě že je nasolená dostat z ní tak veškerou sůl. Nemůžeš-li využít potok či říčku zvol jakoukoliv dostatečně velkou nádobu a vodu v ní minimálně jednou denně vyměňuj. Je-li voda zakrvácená či sluníčko řádí jak o život, měň častěji. Menší kůže není třeba před napínáním nějak upravovat. U jelení začátečníkům ušetří hodně starostí odříznutí krku případně zakrácení nohou.


ZPRACOVÁNÍ KŮŽÍ BEZ CHLUPŮ

soft hides without the hair

VYPNUTÍ DO RÁMU
OČIŠTĚNÍ MASOVÉ STRANY
SCRAPING

Dokonale rozmočenou nebo čerstvě staženou kůži polož na zem srstí dolu a propíchej po obvodě dírky. U srnce cca 5cm od sebe, u jelena cca 7-10cm, od kraje cca 1-2cm. Umístění dírky se řídí podle toho, v kterých partiích se zrovna nalézáš. V místech, kde je kůže slabší a méně pevná dělej dírky hustěji a dál od kraje. Všeobecně vzato dělej dírek raději více nežli méně. Nyní vypni kůži do bytelného, ne příliš malého ani příliš velkého rámu. U větších kůží je vhodné vyvázat je do rámu na zemi a poté teprve rám zvednout a zafixovat k podpěrám. Opravdu velké kůže se neorientují na výšku, neboť by následné práce byly zbytečně komplikovány. Škrabkou odstraň zbytky masa, tuk a blány. Škrabek je spousta variant. Postačí ti typ ze dřeva či parohu s 20-40cm rukojetí s nejlépe ocelovou či pazourkovou čepelí, připevněnou vzhledem k rukojeti v pravém až tupém úhlu. Šířka čepele se pohybuje od 2 do 4cm, na konci je zaoblená. Ocelové ostří je zabroušené pod úhlem cca 20°, které se na jemném brousku ručně dobrousí cca pod 45° úhlem. Kůže se bude povolovat a je třeba ji dotahovat. Až se povolovat přestane je možné po doškrábání úvaz dotáhnout vsunutím klacíků a zatočením.

Obrázek: Rám s kůží a škrabky


Obrázek: Kůže
ODSTRANĚNÍ CHLUPŮ
PŘÍPRAVA KŮŽE NA NAPOUŠTĚNÍ

S kůží budeš dál pracovat až bude naprosto vyschlá. Začni na krku odstraňovat chlupy tahy víceméně po směru chlupů, ne však v protisměru. Škrabku udržuj ostrou a vyvíjej dostatečný tlak, neboť úkolem není odstranit jen chlupy, nýbrž i pokožku. Hřbet a kýty, obzvláště pak krk, oškrab u větších kůží více než důkladně. Pracuj energicky, to však neznamená bezhlavě. Snaž se místo kde právě děláš opouštět v co nejlepším stavu. Pozor na díry v kůži či místa zeslabená naříznutím při stahování, stačí chvilka nepozornosti a smutku bude náhle dosti. Taktéž pozor u okrajů na přeříznutí úvazů - je vhodné se věnovat nejprve ploše, poté teprve dodělat důsledněji okraje či oškrábat slabiny.
Masovou stranu přečisti ostrou škrabkou, aby byly blány všude skutečně odstraněny, případně na tenčích místech (kde je zapotřebí tlak zmírnit) dostatečně rozrušeny.
Najdi si na chvíli jinou činnost a s odpočatým okem znova skoukni celou kůži a oprav přehlédnuté nedostatky. Odvaž kůži z rámu a nejdeš-li v činění pokračovat opatrně ji sroluj a umísti na suché místo.


NAPOUŠTĚNÍ MOZKOVÝM ROZTOKEM
BRAINING

Následuje práce s mozkem versus balet s mouchami. Na jelenici ho potřebuješ 0,5 -1kg (ředí se v poměru 3-4l vody / 0,5 kg). Mozek s malým množstvím vody potrap chvilku nad ohněm a přitom ho rozšlehej. Přilej vodu, povař a hlídej aby se nepřipálil či nevybublal z hrnce, což umí perfektně. Zbytek do poměru dolij studenou vodou. Když v roztoku udržíš ruku má tu správnou teplotu, potři kůži z obou stran, vlož do nádoby a nechej chvíli nasáknout. Jelenici s krkem bývá nutné ponechat v roztoku déle, případně i přes noc. Před vložením do roztoku je vhodné u větších kůží odříznout neoškrabané okraje, u menších kůží je lze odstranit až po vyčinění při tvorbě konkrétního výrobku. Z rozmočené kůže vytvoř jakýsi rukáv okolo lana či kolíku tak, aby se konce kůže překrývaly, sroluj, vlož klacek a vyždímej zatočením na jednu stranu a přetoč i na druhou, povol, pootoč kůži aby si ji ždímal v jiném místě a opět zakruť na obě strany. Poté rozroluj a znova namoč. Toto namočení/ždímání proveď cca u králíka 3x, srnce 5x, daňka 6x a u jelena 7x. Tento počet je dostatečný a není třeba jej bezdůvodně zvyšovat - pokud se zejména na krku setkáš s tím, že je kůže v průběhu práce stále beznadějně tuhá, není řádně rozmočená a i kdyby se počet ždímání poctivě dokončil či navýšil, nestihne se dostatečně napustit a nebude možné ji dočinit - proto ji vlož zpět do roztoku. Správně napuštěná kůže je na všech místech dostatečně rozpracovaná a nasáklá.

Obrázek: Ždímání kůží


ZAŠITÍ DĚR / ZVLÁČNĚNÍ
SEWING HOLES / SOFTENING

Z masové strany zašij veškeré díry. Následujícím úkolem je odstranit část vlhkosti. Kůži rozprostři na trávník a včas podrolovávej zasychající okraje, kůži otoč a opakuj tentýž postup. Pokud ti v této fázi nedbalostí nějaké místo zaschne příliš, přilož ho k vlhčí části kůže, slož nebo sroluj do malého balíčku a nechej jen tak nebo v igelitu odpočívat.

Dalším výsledkem snažení má být jemná a poddajná, nadýchaná bílá kůže. Místa která zasychají udržuj průběžně v pohybu přetahováním všemi směry dostatečnou silou přes lano či dřevěnou hranu dokud neztratí veškerou vlhkost. Pracovat v jednom kuse není nutné ani fyzicky možné. Při přestávkách v práci, které jsou odvislé od stupně zaschnutí a od počasí, nechávej kůži volně přehozenou. Přes noc ji můžeš nechat v igelitu, na delší dobu ji dej do mrazáku. Je-li kůže již téměř hotová a chceš jí dát do mrazáku, doporučuji jako prevenci proti mokrým skvrnám obalit ji textilií, poté teprve vložit do igelitu.

UZENÍ
SMOKING

Sešij jednu či více kůží k sobě tak, aby utvořily jakýsi válec na jednom konci uzavřený, na druhém dostatečně široký a otevřený.

V zemi vyhrab dle velikosti kůže válcovitou jámu, rozdělej v ní oheň, nechej dohořet na vrstvu uhlíků a poté zbytek jámy vyplň malými kusy suchého ztrouchnivělého dříví. Vhodnými plochými kameny zakryj jámu tak, aby uprostřed zůstal malý průduch a netěsnosti zasyp hlínou.

Nyní nad toto udící zařízení zavěs na trojnohu sešité kůže, připíchni okraje po obvodě třískami k zemi, případně zapíchni i pár třísek zevnitř jako oporu pro kůži, aby se nedotýkala kamenů či se příliš nesvažovala nad otvor mezi kameny a nespálila se, drobné mezery mezi kůží a zemí obsyp hlínou. Nyní můžeš vše ponechat naprosto bez dozoru.

Až poleví síla kouře měla by již kůže mít z vnitřní strany tu správnou žlutohnědou barvu, odstraň jí i kameny a nechej obsah jámy vyhořet, případně odeber i část uhlíků, vyplň opět ztrouchnivělým dřevem, ulož kameny a umísti na trojnohu otočenou kůži. Při rozumné kombinaci prvků vztahujících se k uzení ti vystačí jedno naplnění jámy na vyuzení jedné strany kůže a kompletní vyuzení včetně práce okolo je záležitostí jednoho odpoledne. Jsi na dobré cestě pokud neudíš za větru či velmi nízkých venkovních teplot a z jámy se valí přiměřené teplo a hustý dým, který se snaží unikat i zpod dolního okraje kůže.

Tento prostý a zároveň efektivní způsob uzení, popsaný výše, mívá jeden, avšak řešitelný nedostatek. Někdy zůstane spodní okraj téměř bílý, s čímž lze bojovat preventivně či dodatečně. Preventivně kůži umísti např. pomocí několika poutek cca 10cm nad zem a vzniklou mezeru obal jinou kůží, dekou, látkou apod. či kůži o tento pruh materiálu nastav. Dodatečně musíš rozpárat vrchní sešití, spodek sešít a doudit obráceně.

Obrázek: Uzení kůží
Obrázek: Uzení kůží


VYMÁCHÁNÍ / SUŠENÍ / ZVLÁČNĚNÍ
RINSING / DRYING / SOFTENING

Tento krok již není nutný, ovšem u kůží na oděvy vhodný. Kůži vymáchej ve studené vodě, nechej uschnout a přetáhni parkrát přes lano či dřevěnou hranu. Před sebou máš hotovou mozkovku.

D E T A I L    M A S O V É    S T R A N Y    K Ů Ž E
Obrázek: Masová strana kůže v různých krocích práceZPRACOVÁNÍ KOŽEŠIN

soft hides with the hair-furs

UMYTÍ KOŽEŠINY
WASHING FUR

Z čerstvé syrové, nebo sušené rozmočené kožešiny vymyj veškeré nečistoty. Rozmočení sušených kožešin věnuj velkou opatrnost, nemáš-li možnost umístění do proudící vody měň vodu v nádobě velice často.

OČIŠTĚNÍ MASOVÉ STRANY / ZAŠITÍ DĚR
PŘÍPRAVA KŮŽE NA NAPOUŠTĚNÍ
SCRAPING / SEWING HOLES

Velké kožešiny vypni do rámu a škrabkou odstraň zbytky masa, tuk a blány. Poté zašij díry. Po uschnutí masovou stranu přečisti ostrou škrabkou, aby byly blány všude skutečně odstraněny a přitom dávej velký pozor na to, aby nedošlo k odstranění kořenů chlupů.

U menších kožešin můžeš postupovat stejně, ovšem u kožek stažených vcelku se masová strana očistí bez napínání do rámu. Často se tak zpracovávají kožky na kterých zůstává hlava, drápky i ocas a s čištěním od blan je nutné si skutečně vyhrát, jelikož blány jsou pro tuky téměř nepropustnou bariérou. Z uší nezapomeň odstranit chrupavky a při čištění masové strany dbej na to, aby se ti kožešina nezapařila. Po dočištění a zašití děr ji okamžitě otoč naruby, tedy chlupem ven, a postarej se umístěním na větrné místo o to, aby co nejrychleji zaschla, ne však úplně uschla.

NAPOUŠTĚNÍ MOZKOVÝM ROZTOKEM / VLÁČNĚNÍ
BRAINING / SOFTENING

U kožešin v rámu suchou od blan očištěnou masovou stranu potírej mozkovým roztokem, po zaschnutí oškrábej na povrchu vzniklý film, znova potírej oškrábej a tak stále dokola, dokud nezačne být patrno, že kůže začíná být napuštěna. Potom rám polož a v rozích podlož, aby neležel na zemi a nanášej roztok tak dlouho, dokud se kůže téměř nerozmočí. Do dlaně si vem oblý kámen a vtírej roztok do kůže a neboj se rozumně přitlačit ať vlákna v kůži pořádně rozhýbeš. Vyzvedni rám opět do svislé polohy a nyní je třeba udržovat téměř neustále v pohybu zasychající místa kůže dokud se neodpaří všechna voda. Použij k tomu tupou škrabku či jiný obdobný předmět. Velké kožešiny s tlustým hutným koriem se vyplatí ponechat v rámu až do konce.

Menší kožešiny s tenčím nebo řidším koriem se naopak vyplatí z rámu ve fázi zasychání odvázat a přetahovat klasicky přes provaz či dřevěnou hranu. Do napolo uschlých kožek stažených vcelku vetři roztok a při zasychání přetahuj přes lano či dřevěnou hranu, znovu vetři a přetahuj a s napouštěním přestaň až bude patrno dostatečné natáhnutí mozku, poté přetahuj dokud se neodpaří všechna voda.

Při manipulaci s kožešinou a zvláště při mozkování měj na paměti, že u vlhké kožky se rozkladné procesy mohou velice rychle postarat o to, že se začnou uvolňovat chlupy.

UZENÍ
SMOKING

Postupuj stejně jak je popsáno u uzení kůží bez chlupů s tím rozdílem, že se udí jen vnitřní masová strana.


PS: Tomu kdo se do díla pustí přeji hodně úspěchu a bude-li Tě pronásledovat nějaká záhada, vyšli "smoky signal" a společně to nějak rozšmodrcháme.nějaké obrázky mozkovek v praxi
Materiálem je především mozkem činěná jelenice (ale také bizoní a jiné); přírodní barvy z bizoní krve, tuku a drcených kamenů; bizoní šlachy a rohy; ursoní ostny a chlupy; koňské žíně; jelení spárky; syrová kůže; korálky.

some pictures of brain tanned hides in practice
Materials: first of all deer brain tanned hides (but also brain tanned buffalo and others); natural colours of buffalo blood, fat and of broken stones; buffalo sinews and horns; porcupine quills and hairs; horsehair; deer hoofs; raw hide; beads.Aktualizováno: 14.6.2006   Publikováno: 15.9.2005   Autor: Antík - antik@ontheroads.net


Komentáře k článku:
Budeš první, kdo přidá reakci.


Komentáře mohou přidávat jen přihlášení uživatelé.