Neodhlašovat Zapomenuté hesloNový uživatel
Diskuze    •    Nástěnka    •    Články    •    Zpěvník    •    Odkazy    •    T.O. On The Roads

Pár časových údajů

Osada má dalšího člena

Na výročním ohni v roce 2013 přibyl do party další pár toulavých bot - Martin.
Obrázek: Martin

Křest zpěvníku

Dle dochovaných záznamů si osada vytvořila zpěvník oblíbených hlaholů, který pokřtila v roce 2012 na svém domovském kempu.

Jakoubek se přidal k OTR

19.8.2011 Osadníci přijali mezi sebe u slavnostního ohně nového člena Jakoubka.
Obrázek: Jakoubek

Volba šerifa

Volba šerifa uskutečnila se prý 3. až 4.4. 2010. Spíše než o volbu jednalo se o dohodnutou spikleneckou akci proti Bublinovi, jež byl vytažen na obyčejný vandr a tam u slavnostního ohně jmenován šerifem osady.
Obrázek: Šerif-camradlo

Archaic Wander

Vandr pořádaný Áčkem vždy v měsíci říjnu. Vandr, kdy vandráci nechají doma igelitové pytlíky, pet lahve, vezmou skleněné nádoby, salám zabalí do papíru, lucerny zavěsí na batožiny a jdou se toulat. První ročník se uskutečnil výjimečně 4.-6. listopadu roku 2005. Dnes je už AW zažitou tradicí.

4. Výroční oheň
první uspořádaný výročák

Jako zelenáči v pořádání výročních ohňů pustili se všichni z osady v říjnu roku 2005 do uspořádání svého prvního (avšak ke čtvrtému výročí) výročního ohně. Ten se uskutečnil 15.-16.10.2005 na sk. tábořišti v Mařenicích. Na místo dopravili dvě týpí, traperský přístřešek, občerstvení. Jedlo se, pilo, hrálo na gytáry, klábosilo, zápolilo v mnoha trampských disciplínách a listí ze stromů padalo na studenou zem. Staří kronikáři a pamětníci z těch dob tvrdí, že to byly převelice nádherné chvíle. Fotografie prý zachycuje účastníky u jedné z disciplín zvané rodeo.


Obrázek: Výroční oheň - společná fotografie

Slavnostní přijetí nových členů:

Již od počátku roku 2005 se začalo v osadě diskutovat o možnosti přijetí nových členů, což vyvrcholilo 17.-19.6.2005 slavnostním přijímacím vandrem, na kterém vstoupily do osadních řad Motyka a Edit. Od této doby bylo v osadě členů šest.

Změna znaku:

Během zimy 2004-2005 přepracoval Bublina osadní znak a vyrobil vektorovou předlohu pro strojní vyšívání. V březnu měl doma první vzorky a v dubnu se již rozdávaly znaky členům. Cena znaku v té době byla 100Kč. Každý člen dostal ještě navíc dva jinak ušité znaky. Od jiné firmy, od které Bublina vzal jen několik nášivek, protože nakonec od spolupráce ustoupil.Historicky druhý návrh znaku.


První, strojně dělané nášivky...


Přejmenování:

15.6.2003 podal, dle historických pramenů, Bublina návrh na přejmenování osady z důvodů příliš velkého rozšíření tohoto názvu. Doslovně prý uvedl: "Orlích hnízd je na každém kroku ve vandráckém světě tucet." Osadníci souhlasili a tudíž se od tohoto dne Orlí hnízdo jmenuje T.O. On The Roads, neboli na cesách. Hlasování probíhalo v Bukovině u České Lípy. V tento den byly schváleny také první osadní zákony a rituál přijímání nových členů.

Znak:

Osada byla sice založena roku 2001, ale až o rok později spatřil světlo světa první návrh osadního znaku, jež se podařilo také převést do nášivkové podoby. Nášivky dostali a našili si stávající členové (čtyři) 18.7.2002 v Mařenicích na Marušce.Návrh znaku T.O. Orlí hnízdo.


A takto vypadaly první, ručně dělané nášivky...


Zimní tradice:

První opravdu dodržovanou tradicí se stal tzv. Zimník, což je vandr uskutečňovaný každoročně mezi Vánoci a Silvestrem. Kořeny tradice sahají k datu 28. prosince 2001, tehdy byl uskutečněn první ročník.

Založení:

Kdy přesně byla osada založena se nedá určit. Ovšem ví se přesně, kdo stál při jejím vzniku a že byla v průběhu let jednou přejmenována. Zakladateli byli lidé, kteří spolu jezdili na vandry již řadu let, ale o Orlím hnizdě, jak se osada zprvu jmenovala, začali mluvit až v říjnu roku 2001. Tehdá Iva Gšventnerová, Antík, Plavkins a Bublina objevili skalní rozsedlinu, kam se po několik víkendů vraceli a žili tam jak v orlím hnízdě. Odtud také první název.